ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ธนวรรณ เทียนเจษฎา
 ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์กับการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ธนวรรณ เทียนเจษฎา
 พิมพ์ลักษณ์ 2548.
 เลขเรียก วจ 495.9107 ธ35ก
 รูปเล่ม 305 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 ISBN 9749859871
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 495.9107 เธ˜35เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.9107 เธ˜35เธ c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.