ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ฉวีวรรณ์ ปะนามะสา
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฉวีวรรณ์ ปะนามะสา
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 495.910702 ฉ57ก
 รูปเล่ม 186 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา--บุรีรัมย์--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 ISBN 9742874948
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 495.910702 เธ‰57เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.910702 เธ‰57เธ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 495.910702 เธ‰57เธ c.4  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ฉวีวรรณ์ ปะนามะสา]


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.