ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
ของเล่นและการเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพัฒนาการเด็กไทยในท้องถิ่นอีสาน = Toys and local play activities and child development in the Northeast Thailand / นิศาชล สังฆ์สุข...[และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Toys and local play activities and child development in the Northeast Thailand.
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 เลขเรียก วจ 155.423 ข52ข
 รูปเล่ม 156 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2547.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หัวเรื่อง การเล่น--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--วิจัย
 หัวเรื่อง ของเล่น--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--วิจัย
 หัวเรื่อง พัฒนาการของเด็ก--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--วิจัย
 หัวเรื่อง จิตวิทยาเด็ก--วิจัย
 หัวเรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการ--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม กาญจนา วงษ์ผักเบี้ย
 ผู้แต่งร่วม เวทินี สุขมาก
 ผู้แต่งร่วม นิตยา สุทธยากร
 ผู้แต่งร่วม นิศาชล สังฆ์สุข
 ชื่อเรื่องเพิ่ม Community and child development in the Northest, Thailand : a case study in Mahasarakam.
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 155.423 เธ‚52เธ‚    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 155.423 เธ‚52เธ‚ c.3  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.