ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ทวี กิจสนธิ์
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวี กิจสนธิ์
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 635.8 ท57ก
 รูปเล่ม 236 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ--แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง เห็ดฟาง--วิจัย
 ISBN 9742870276
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 635.8 เธ—57เธ    LIB USE ONLY
 UDON  เธงเธˆ 635.8 เธ—57เธ c.5  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.