คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : TSWG : ThaiLis Service Working Group
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
27:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
หน้าหลัก >> หมวด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ >> หัวข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบ..
ชื่อหัวข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
13:56 20 พ.ค. 52 

-ชื่อ                                 :    วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์
-หน้าที่รับผิดชอบ            :    คณะทำงาน
-อีเมล                              :    swirongr@bunga.pn.psu.ac.th 
-MSN
                                   oas@bunga.pn.psu.ac.th
- ที่อยู่                              :    ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
                                             สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                             วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล 
                                   อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000

-โทรศัพท์ที่ทำงาน          :    073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ 
                                            1424, 1408

- โทรสาร                         :    073 333 587
-โทรศัพท์เคลื่อนที่          :    089 597 5317

 ****************************************************************************************************

-ชื่อ                                 :    รวีวรรณ  ขำพล
-หน้าที่รับผิดชอบ            :    คณะทำงาน
-อีเมล                              :    krawee@bunga.pn.psu.ac.th 
-MSN
                                   oas@bunga.pn.psu.ac.th
- ที่อยู่                              :    ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
                                             สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                             วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล 
                                     อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000

-โทรศัพท์ที่ทำงาน          :    073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ 
                                            1424, 1408

- โทรสาร                         :    073 333 587
-โทรศัพท์เคลื่อนที่          :    081 957 6257

ผู้โพสท์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไฟล์แนบ

หน้าหลัก >> หมวด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ >> หัวข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบ..

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2017. All Rights Reserved.