คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : TSWG : ThaiLis Service Working Group
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
13:มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
หน้าหลัก >> หมวด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ >> หัวข้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
ชื่อหัวข้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด
13:51 20 พ.ค. 52 

 
   
ชื่อ ขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ         คณะทำงาน, งานบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด, งานบริการสารสนเทศ, งานยืมระหว่างห้องสมุด
 
อีเมล  khwantrakulk@nu.ac.th
 
MSN khwantrakul_k@hotmail.com
 
ที่อยู่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 5596 2625
 
โทรสาร   0 5596 2676
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 619 5048

  ************************************************************************************************

   
ชื่อ สุชาดา  สังข์นาค 
หน้าที่รับผิดชอบ         บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล  suchadas@nu.ac.th
MSN sumay_19@hotmail.com 
ที่อยู่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 5596 2615 
โทรสาร   0 5596 2676 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 707 1448

  ***************************************************************************************************
   
ชื่อ  ขนัญชิดา  ม่วงทอง
หน้าที่รับผิดชอบ         งานบริการสารสนเทศ (บริการยืม-คืน)
อีเมล  nattayam@nu.ac.th
 
MSN kanunchida_sapi@hotmail.com
 
ที่อยู่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 5596 2615 
โทรสาร   0 5596 2676 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 622 2693

 

 

 

 

ผู้โพสท์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน้าหลัก >> หมวด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ >> หัวข้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2017. All Rights Reserved.