คำค้น:
สถานีวิทยุออนไลน์พัฒนาขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามLibrary Radio สถานีวิทยุออนไลน์พัฒนาขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
เป็นทางเลือกให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเปิดรับข่าวสาร สาระความรู้ต่าง ๆ จากสำนักวิทยบริการ 
ออกอากาศทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
รูปแบบรายการเป็นประเภทสาระ
บันเทิง

 

รายการที่น่าสนใจ
IT SPARK
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง
อีสานบ้านเฮา
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง
life Style Variety
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง

Feed : รายการที่น่าสนใจ
อัพเดทใหม่
IT SPARK
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง
อีสานบ้านเฮา
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง
life Style Variety
ไฟล์เสียงไฟล์เสียง
เปิดประตูสู่การเรียนรู้ ปี 2553
ไฟล์เสียงไฟล์เสียงไม่ทราบประเภทไม่ทราบประเภท

Feed : รายการทั้งหมด
รายการที่ได้คะแนนโหวทมากที่สุด
IT SPARK
Rated: 3.3/43

Feed : รายการที่ได้คะแนนสูงสุด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
เปิดประตูสู่บริการ
Books on air
เปิดประตูสู่การเรียนรู้
จดหมายเหตุ มมส
รายการยำเด็ด สะเก็ดข่าว
รายการสุ่ม
เปิดประตูสู่การเรียนรู้ ปี 2553
ไฟล์เสียงไฟล์เสียงไม่ทราบประเภทไม่ทราบประเภท