ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

เรื่องเดิม....ร่าง พรบ.อบจ.(เรื่องการเลือกตั้งนายกอบจ.โดยตรง)ที่สภารับร่างแล้ว และ ปัจจุบันกำลังอยู่ในการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่างๆที่ท่านเคยให้คำตอบผมไว้นั้น 
คำถาม....ตามข้อมูลหรือทิศทางของรัฐบาลปัจจุบัน และ ตามการคาดคะเนของท่านมีชัยแล้ว พรบ.ฉบับนี้จะบังคับใช้ทันการเลือกตั้ง สจ.ในปีหน้า(มี.ค.-เม.ย.)หรือไม่ครับ 
คำถาม 2.....กกต.จังหวัดของผมแจ้งให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สจ.ในอนาคตว่า ถึงแม้ข้อห้ามต่างๆที่ห้ามกระทำการใน 60 วันก่อนวันเลือกตั้ง แต่ถ้ากระทำการดังกล่าวก่อนไม่ว่าจะก่อนการหมดวาระขององค์การปกครองนั้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม(เช่นก่อนหมดวาระ 180 วันใส่ซองทำบุญงานบวช 50 บาท)ถือว่าผิดเช่นกันตามกฏหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่ 147 หมายความว่าอย่างไรครับ 

  สจ.บ้านนอก  

คำตอบ

เรียน สจ.บ้านนอก 


ถ้าเรื่องยังอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร ก็คงไม่ทัน 

ถ้าเขาอธิบายอย่างที่พูดมา ก็อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะอย่าว่าแต่ 180 วันเลย แม้ภายใน 60 วัน การทำบุญ (ถ้าเป็นการทำบุญหรือช่วยเหลือทางสังคมจริง) โดยมิได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ก็ไม่เป็นความผิด ที่ถูกน่าจะหมายความว่า แม้ว่าจะเป็นเวลาก่อนเลือกตั้ง 180 วัน ถ้ามีลักษณะของการซื้อเสียง ก็เข้าข่ายที่จะเป็นผิดได้ ต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก 
มีชัย ฤชุพันธุ์ 

24 ส.ค. 2546 
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .