ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

เมื่อปี 49 ผมร้องเรียนบริษัททัวร์ไว้กับ สคบ.
สคบ. ส่งเรื่องให้ ททท. ในฐานะนายทะเบียน
ปลายปี 51 ททท. ตัดสินให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยตามที่ผมร้องเรียน
แต่บริษัทโต้แย้ง จึงนัดเจรจา แต่ตกลงกันไม่ได้
ททท. แจ้งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ  


ผมไม่ได้ตั้งอนุญาโตตุลาการ เพราะมีค่าใช้จ่าย 
และคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการก็ไม่สิ้นสุดจริง ต้องไปฟ้องศาลอีก

ปี 55  ททท. แจ้งให้ผมตั้งอนุญาโตตุลาการ เพื่อจะได้ปิดเรื่องร้องเรียนที่ค้างอยู่ใน ททท. เพราะ ต้นปี 2551 พรบ.ใหม่ ให้ย้ายงานนายทะเบียนไปที่กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลแทน ททท.

ผมเห็นใจ ททท. แต่ผมต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่ง ททท. ก็เข้าใจปัญหานี้

เท่าที่ผมทราบ "พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551" และ 
"ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริงการวินิจฉัยของนายทะเบียนและอัตราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2553"
ให้นายทะเบียน คือ กรมการท่องเที่ยว เป็นผู้ตัดสินและให้เป็นที่สุด 
ถ้าบริษัทไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลเอาเอง  ผู้ร้องเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการร้องเรียน

ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

คำตอบ

ควรลองหารือกับ ททท.ดู เพราะเขาน่าจะรู้เรื่องดีว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป

มีชัย ฤชุพันธุ์
5 กุมภาพันธ์ 2556
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .