ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

คุณสมบัติรองนายก อบต.(ต่อ )

ตามที่ท่ามีชัย ได้กรุณาตอบคำถามกรณีคุณสมบัติรองนายก อบต.ใหักระผมได้รับทราบ ตามรายละเอียดมีความว่า ถ้าเขามีสัญชาติไทยโดยการเกิด ก็ย่อมแต่งตั้งได้  แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ตั้งไม่ได้  แต่ควรตรวจสอบดูเสียก่อนว่าเขามีสัญชาติอะไร อย่าไปดูแต่เฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน นั้น กระผมขอเรียนท่านว่าบุคคลดังกล่าว มีสัญชาติพม่า เชื้อชาติพม่า และอำเภอยังรับรองบุคคลนี้น่าเชื่อว่าเกิดในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ดังนั้นกรณีนี้บุคคลดังกล่าวสามารถแต่งตั้งเป็นรองนายก อบต.ได้หรือไม่ครับ..ท้ายนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับ

คำตอบ

คำตอบเหมือนเดิมคือถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ตั้งไม่ได้

มีชัย ฤชุพันธุ์
29 ตุลาคม 2555
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .