ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

คุณสมบัติรองนายก อบต.( ต่อ )
กรณีที่ท่านมีชัยได้ตอบคำถามมายังกระผมว่า หมายบัตรประจำตัวประชาชนที่นำหน้าด้วยหมายเลข 8 นั้นหมายความว่าอย่างไร... ผมขอตอบท่านว่าโดยรวมแล้วหมายเลขดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าว ดังนั้นการที่นายก อบต.จะแต่งตั้งบุคคลที่เป็นต่างด้าวให้ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.ถือว่ากระทำไม่ได้ถูกต้องหรือไม่ครับ..และหากนายก อบต.ยืนยันที่จะแต่งตั้งถือว่ามีความผิดหรือไม่ครับ..รบกวนท่านตอบข้อสงสัยด้วยครับ..ท้ายสุดขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่มีข้อสงสัยอย่างกระผมต่อไปครับ...

คำตอบ

ถ้าเขามีสัญชาติไทยโดยการเกิด ก็ย่อมแต่งตั้งได้  แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ตั้งไม่ได้  แต่ควรตรวจสอบดูเสียก่อนว่าเขามีสัญชาติอะไร อย่าไปดูแต่เฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน

มีชัย ฤชุพันธุ์
8 ตุลาคม 2555
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .