ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ออกคำสั่งให้โอน(ย้าย)ก่อนได้รับคำสั่งรับโอน(ย้าย)

เรียน   อาจารย์มีชัย

   ดิฉันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ได้ทำเรื่องขอโอนย้ายไปสังกัดข้าราชการพลเรือน เรื่องการโอน(ย้าย)ดำเนินการผ่านประชุมเห็นชอบจาก ก.จังหวัดเรียบร้อย และได้ส่งเอกสารไปยังปลายทางที่จะโอนย้ายซึ่งทางกรมฯต้องส่งเรื่องเข้า กพ. เพื่อทำเรื่องเปรียบเทียบขั้นเงินเดือน เนื่องจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังใช้ระบบซีอยู่ ปัญหาคือ นายก อบต. ได้ให้ปลัด อบต. มาบอกกับดิฉันว่าทาง อบต. จะออกคำสั่งให้โอนวันที่ 1 มิ.ย. 53 ซึ่งดิฉันได้เรียนให้ปลัดและนายกทราบว่าต้องรอการเทียบขั้นเงินเดือนจาก กพ. และทางกองการเจ้าหน้าที่กรมฯก็ได้ประสานให้แล้วได้รับคำตอบว่ายังไงก็ต้องรอตามหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือน  และอีกเรื่องที่ท่านนายกฝากท่านปลัดมาบอกคือ ท่านนายกจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยดิฉันเนื่องจากดิฉันได้คบหากับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่หย่าขาดจากภรรยา และเมื่อดิฉันทราบภายหลัง ดิฉันก็ได้ยุติความสัมพันธ์ ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นในเรื่องการโอนย้ายของดิฉัน (ท่านนายกบอกว่าไม่อยากตั้งคณะกรรมารสอบ ให้ดิฉันรีบโอนย้ายไปก่อนดีกว่า)

คำถามคือ

1. หากทาง อบต. มีคำสั่งตัดโอนในวันที่ 1 มิ.ย. 53 ซึ่งเป็นคำสั่งก่อนที่ทางกรมฯจะออกคำสั่งรับโอน ถือว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบหรือไม่

2. เมื่อมีคำสั่งจากทาง อบต. แล้ว ปลายทางยังไม่คำสั่งรับโอนจะมีผลอย่างไร

3. หากเป็นคำสั่งโดยมิชอบ จะฟ้องร้องเอาผิดจากใครได้บ้าง นายก ปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด

คำตอบ

1. ในการโอนนั้น ต้นทางและปลายทางต้องออกคำสั่งให้มีผลรับช่วงกัน 

2. คุณก็เคว้งน่ะซี

3. คำถามอย่างนี้ตอบไม่ได้ มีชัย ฤชุพันธุ์
21 พฤษภาคม 2553
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .