ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

การจดสิทธิเก็บกินระหว่างจำนอง

เรียน อาจารย์มีชัย

ดิฉันรบกวนขอความกระจ่างในเรื่องของการจดสิทธิเก็บกินให้บุตรในระหว่างที่ทรัยพ์สินที่จะจดนั้นมีภาระจำนองอยู่กับธนาคาร ว่า ธนาคารซึ่งเป็นผู้รับจำนองอยู่นั้นจะเสียสิทธิอะไรไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากธนาคารปฎิเสธที่จะยินยอมให้ดิฉันนำที่ดินดังกล่าวไปจดสิทธิเก็บกิน  ทำอย่างไรธนาคารจึงจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบดังหล่าวเพื่อจะได้ยินยอมให้ดิฉันนำที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินได้บ้าง ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

ธนาคารที่ไหนใครเขาจะยอมให้คุณทำอย่างนั้นเล่า การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ก็คือ การจดทะเบียนเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีสิทธินำทรัพย์สินนั้นไปหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองได้  ธนาคารที่เขารับจำนองไว้ ถ้าคุณไม่ชำระหนี้เขาก็ต้องเอาที่ดินนั้นไปขาย หากมีสิทธิเก็บกินอยู่ ใครเขาจะซื้อ เพราะซื้อไปก็ทำอะไรไม่ได้ ยกตัวอย่าง มีบ้านอยู่หลังหนึ่ง มีคนมีสิทธิที่จะเอาบ้านหลังนั้นไปให้ใครเช่าก็ได้ เพื่อเก็บค่าเช่ากินไปตลอดชีวิต บ้านที่มีเงื่อนไขอย่างนั้นคุณจะซื้อไหม 

มีชัย ฤชุพันธุ์
6 พฤษภาคม 2553
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .