ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง

เรียนท่านอาจารย์ดังนี้

เรื่องมีอยู่ว่า กรณีที่สถาบันการเงินรับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โดยลูกค้าอ้างว่ากรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างเป็นของเจ้าของที่ดินในวันจำนองโดยไม่มีเอกสารจากหน่วยงานราชการมาแสดง มีเพียงหนังสือที่ลูกค้ารับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างว่าเป็นของตนเองมาแสดงเท่านั้น(จัดทำโดยลูกค้า)  ต่อมาเกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน แต่ปรากฏว่าภายหลังมีผู้มาโต้แย้งแสดงตัวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิงปลูกสร้างอีกคนหนึ่งโดยมีหนังสือใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการมาแสดง  

จึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

1.หากสถาบันการเงินรับจำนองโดยสุจริต สามารถบังคับขายทรัพย์ทอดตลาดได้หรือไม่

2.หากผู้มาโต้แย้งแสดงตัวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิงปลูกสร้างนั้น ร้องต่อศาลในเรื่องความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง โอกาสที่สถาบันการเงินจะชนะคดีมีมากหรือน้อยเพียงใด

3.กรณีลูกค้าสถาบันการเงิน อ้างว่าสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวเป็นของลูกค้า และลูกค้าไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการมาแสดงในวันจำนอง สถาบันการเงินจะแนะนำให้ลูกค้าหาเอกสารประเภทใดมาแสดง นอกเหนือจาก ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย คำสั่งศาล หนังสือรับรองจาก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล

คำตอบ

ลองปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของสถาบันการเงินไม่ดีกว่าหรือ มีชัย ฤชุพันธุ์
20 ตุลาคม 2552
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .