ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

วุฒิการศึกษาของรองนายก อบต.

อยากทราบว่า รองนายก อบต.ต้องจบการศึกษาระดับไหนค่ะ เพราะดูตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มแล้ว ไม่ได้ระบุการศึกษาไว้เลย ยกเว้น นายกต้อง ม.ปลายขึ้นไป

 

ขอบคุณมากค่ะ


คำตอบ

รองนายก อบต.ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับนายก อบต.

มีชัย ฤชุพันธุ์
17 กันยายน 2552  
 
 
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .