ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ผมโดนใบสั่ง
ผมโดนใบสั่งข้อหาจอดรถซ้อนคัน ต้องเสียค่าปรับเท่าไรครับ (ตามพรบ.จราจร พ.ศ.2522 บอกว่าไม่เกิน 500 แล้วจริง ๆ ปรับเท่าไร) เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้หยุดรถไว้ โดยที่มีคนอยู่ในรถด้วย และติดเครื่องไว้ เนื่องจากภรรยาลงจากรถไปซื้อของ(แป๊บเีดียว) แต่โดนเจ้าพนักงานจราจรเขียนใบสั่งเฉยเลย แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรังแกประชาชนได้หรือไม่ สามารถฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ เพราะพรบ.จราจรไม่มีข้อหาหยุดรถซ้อนคัน มีแต่จอดรถซ้อนคัน

คำตอบ

การหยุดรถให้คนลง ก็คือการจอดรถนั่นเอง

มีชัย ฤชุพันธุ์
6 กันยายน 2552
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .