ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน (ด่วน)

เรียน ท่านอาจารย์มีชัยค่ะ

ดิฉันนางสาวไกวลิน กราบขออภัยท่านอาจารย์ และขอรบกวนถามคำถามดังนี้ค่ะ

          ดิฉันมีบ้านพร้อมที่ดินและได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน มีกำหนด 30 ปี กับชาวต่างชาติและขณะนี้สัญญาฯดังกล่าวมีกำหนดประมาณ 1 ปี 2 เดือน ทางผู้เช่า ต้องการจะซื้อบ้านและที่ดินดังกล่าว โดยซื้อในนามบริษัทต่างชาติ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย การทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินดังกล่าว  ลักษณะของสัญญาจะต้องเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ที่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย(ขอตัวอย่างสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินดังกล่าว)

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มีชัย เป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้สละเวลาให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขกับทุก ๆ  วันค่ะ

ด้วยความเคารพ....

ไกวลิน....

คำตอบ

เรียน คุณไกวลิน

ถ้าเพียงจะซื้อจะขาย ก็ไปซื้อแบบฟอร์มสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป (โดยเฉพาะร้านหนังสือใหญ่ ๆ) แต่ถ้าเป็นการซื้อขาย ก็อาจไปขอแบบฟอร์มที่สำนักงานที่ดินได้มีชัย ฤชุพันธุ์
3 กันยายน 2551
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .