ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

คุณสมบัติรองนายกอบต
อยากทราบว่า จบมัธยมต้น สามารถเป็นรองนายกได้หรือไม่ เพราะอะไร

อยากทราบว่า รองนายก อบต.จบวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้นได้ไหม
  
คำตอบ 
 ต้องสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ท่านตอบผิดครับ คุณสมบัติรองนายก  ต้องไม่ต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกท้องถิ่น ฯลฯ  คุณสมบัติเดียวกับนายกฯ ยกเว้น เลขาฯ ไม่จำกัดวุฒิ

คำตอบ

เขาแก้กฎหมายเมื่อไรล่ะ  เพราะเท่าที่ตรวจดูการแก้ไขถึงปี 2546 ก็ยังบัญญัติว่านายก อบต. ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเคยเป็นอะไรต่ออะไรอย่างที่ว่ามา  ช่วยบอกมาด้วย

มีชัย ฤชุพันธุ์
31 กรกฎาคม 2551
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .