ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

เอกสาร+หลักฐานเพื่อขอใบอนุญาตโรงแรม

เรียน ท่านมีชัยที่เคารพ

             ขอเรียนถามเรื่องเอกสาร+หลักฐานต่างๆ เพื่อการขอรับใบอนุญาตโรงแรม ตาม พรบ.โรงแรม 2547 เนื่องจากผมมีปัญหาเรื่องการขออนุญาติเปิดโรงแรมเล็กๆ ในต่างจังหวัด อยากทราบว่าที่แท้จริงแล้ว เอกสารต่างๆ ที่เราต้องยื่นประกอบเพื่อขอต้องมีอะไรบ้างครับ เพราะไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอนและชัดเจนจากส่วนราชการที่ไปติดต่อเลย และที่สำคัญที่อยากจะทราบจริงๆคือ ตาม พรบ โรงแรมล่าสุดแล้ว ต้องมีเอกสารโฉนดที่ดินประกอบด้วยหรือไม่ครับ เพราะที่ดังกล่าวเป็นที่ๆยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ แต่กิจการอย่างอื่นทำได้ปกติ และพอจะมีทางออกอื่นไหมครับ

     เพราะโรงแรมดังกล่าวมีจำนวนห้องพักเพียง 19 ห้องครับ และเป็นแบชั้นเดียว จะสามารถยื่นขอแบบใดได้ครับ บางท่านให้คำแนะนำว่าขอจดทะเบียนเป็นแค่ห้องให้เช่าได้ หรือจะจดในรูปแบบแมนชั่นรายวันรายเดือนได้หรือไม่โดยที่ไม่มีโฉนด แต่มีหนังสือซื้อขายที่ดินและมีบ้านเลขที่เสียภาษีโรงเรือนต่างๆกับ อบต.มาตลอดครับ

     รบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำ หรือหาทางออกให้ด้วยนะครับ เพราะมีผู้ประกอบการประมาณ 5-6 รายที่ได้รับความเดือดร้อนดังที่ผมกล่าวมาข้างต้น

     ขอขอบคุณท่านมีชัยเป็นอย่างสูง และขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่พึ่งกับประชาชนต่อไป

    ขอบคุณครับ

คำตอบ

ลองตรวจสอบกฎหมายโรงแรมและกฎกระทรวงที่ออกมาตามกฎหมายดังกล่าว 

มีชัย ฤชุพันธุ์
26 พฤษภาคม 2551  
 
 
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .