ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

การต่อพาสปอร์ตพม่า โดยคนไทย
ดิฉันมีน้องชาย แต่งงานกับชาวพม่า ซึ่งจดทะเบียนและมีบุตรด้วยกัน 1 คน และขอวีซ่าแบบปีต่อปี และเกิดปัญหาว่าพาสปอร์ตจะหมดเดือนมิถุนายน 51 นี้ ซึ่งดิฉันก็ได้แนะนำว่าให้มาต่อก่อนได้ เพราะคิดว่าจะเป็นเหมือนๆ กันทุกประเทศ ซึ่งก็ได้เข้าไปติดต่อที่สถานทูตพม่า ในไทย ถนนสาธร แต่ได้รับคำตอบว่ามีกฎหมายระหว่างไทย-พม่า ว่าคนพม่าที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลพม่า เดือนละ 600 บาท ซึ่งภรรยาของน้องชายมาอยู่ได้ 3 ปี ก็ต้องเสียย้อนหลังประมาณ 2 หมื่นกว่า และมีค่าดำเนินการอีก 2 ถึง 3 พันบาท ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อมูลที่จริงหรือเท็จ เพราะทางเราไม่สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตพม่าได้เลย เพราะไม่พูดภาษาอังกฤษพูดแต่ภาษาพม่า และภรรยาของน้องชายก็ไม่สามารถพูดภาษาพม่าได้ อยากจะรบกวนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ไทยตกลงกับพม่า ว่าจริงหรือไม่ค่ะ เกี่ยวกับภาษีเดือนละ 600 บาท ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ

ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ลองถามไปที่ archanwell.org บางทีเขาอาจตอบให้ได้มีชัย ฤชุพันธุ์
10 เมษายน 2551
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .