ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

การรักษาราชการตำแหน่งปลัด อบต.ของหัวหน้าส่วนโยธา
  

เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

ผมอยากทราบว่า ในกรณีที่เราได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. เนื่องจากปลัดและท่านนายก อบต.และรองทั้งสอง ไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัดทั้งหมด เราจะใช้คำลงท้ายอย่างไรในการตอบหนังสือราชการ  โดยน้องธุรการ ใช้คำว่า  "หัวหน้าส่วนโยธา รักษาราชการปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต."  แต่ในความคิดของผมคือ "หัวหน้าส่วนโยธา รักษาราชการแทนปลัด อบต. เพราะในคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการ ปลัด อบต. จึงอยากถามท่านอาจารย์มีชัย ว่าที่ถูกต้องควรใช้คำลงท้ายตำแหน่งอย่างไร

                                                                   หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านนอก

โดย หัวหน้าส่วนโยธา อบต.บ้านนอก     
24 มกราคม 2549
 

คำตอบ

เรียน หัวหน้าส่วนโยธา

       ถ้าได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งใด ก็ต้องลงท้ายว่ารักษาการแทนตำแหน่งนั้น  ส่วนในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไปปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งอื่นอีกด้วย ก็ค่อยลงไปตามความเป็นจริง  อย่างที่ธุรการเขาบอกมานั่นแหละถูกต้องแล้ว

 

 

มีชัย ฤชุพันธุ์       
25 มกราคม 2549   
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .