ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าตอบคำถามให้ความกระจ่างกับประชาชนคำถามมีอยู่ว่า 1.การตั้งผู้จัดการมรดกจำเป็นต้องตั้งทนายความหรือไม่หรือไปให้อัยการช่วยดำเนินการให้ได้ให้การทำบัญชีทรัยพ์สินและหนี้สินนั้นถ้าเขียนลงในแบบฟร์อมที่มีให้เช่นมีโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไรตั้งอยู่ที่ใด หรือมีสัญญาเช่าซื้อเลขที่เท่าใดมีหนี้จำนวนเท่าใดเท่าที่ทราบและหามาได้(ถ้ามีสำเนาก็นำสำเนาแนบมาด้วย) แค่นี้เพียงพอหรือไม่อย่างไร 2.ในใบแต่งตั้งทนายความไม่ว่าจะเพื่อดำเนินการใดใดก็ตามนั้นจะต้องไม่มีการเขียนข้อความอื่นใดนอกจากข้อความในพื้นที่ที่ว่างไว้เข้าใจถูกต้องหรือไม่คือข้าพเจ้าได้ทำการแต่งตั้งทนายความซึ่งเป็นทนายความของทายาทอีกคน(ทายาทมีเหลือ2คน)ให้ทนายความดังกล่าวดำเนินการเรื่องตั้งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันกับทายาทที่เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้าได้ทำการเขียนหมายเหตุเพิ่มขึ้นมาเองอีก1หมายเหตุต่อท้ายจากหมายเหตุที่มีอยู่แล้วนั้นใบแต่งตั้งทนายความนี้ถือว่าใช้ได้ตามกฎหมายหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วทางที่ดีควรจะให้เขียนในรายละเอียดก่อนเซ็นต์หรือไม่ข้าพเจ้าเซ็นต์เปล่าไปแต่ให้ทำการเติมหมายเหตุไปดังกล่าวทานาทยความสามารถนำไปดำเนินการประกอบการขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการร่วมได้หรือไม่หรือต้องเซ็นต์ใหม่และทนายความสามารถนำใบนี้ไปดำเนินการอย่างอื่นใดนอกเหนือจากการร้องขอต่อศาลที่จะเป็นผู้แทนของทายาทในการยื่นต่อศาลเพื่อดำเนินการให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการร่วมได้หรือไม่ 3.ถ้าในการจะใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์นั้น(ญาติต้องการใช้สิทธิครอบครอง)ถ้าหาเอกสารเช่นการจ่ายค่าภาษีโรงเรือน หรือภาษีบำรุงท้องที่เพื่อยืนยันว่าพ่อเป็นคนจ่ายเพราะพ่ออาจให้ญาติดำเนินการแทนให้นั้นจะต้องหาเอกสารอื่นใดมาทำการยืนยันอีกกรุณาแนะนำด้วยว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปดี ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบข้อสงสัยอาจจะมีข้อคำถามอยู่เรื่อยๆถ้ายังแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไม่แล้วเสร็จเพราะมีปัญหาจากทายาทมาให้เจออยู่เรื่อยขอบคุณมากค่ะ 
  สงสัยไม่รู้จบ      

คำตอบ

เรียน สงสัยไม่รู้จบ 


๑. จะทำเองโดยไม่ตั้งทนายความก็ได้ แต่ฟังข้อสงสัยแล้ว เห็นว่าน่าจะต้องตั้งทนายความเสียดีกว่า เขาจะได้ตอบข้อสงสัยทั้งหลายทั้งปวงให้ ค่าทนายความในการตั้งผู้จัดการมรดก เขาคงคิดไม่มากนัก 


๒. ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่หมายเหตุไปนั้น เป็นข้อขัดข้องในการที่เขาจะไปดำเนินการให้หรือไม่ ถ้าเพียงแต่การเขียนจำกัดอำนาจทนายความในบางเรื่อง ก็อาจไม่เป็นไร 


๓. มีพยานหรือหลักฐานอะไรอีก ก็ส่งให้ทนายความเขาไป เผื่อเขาจะใช้ประโยชน์ได้ แต่ตามที่ถามมาครั้งก่อนนั้น ผู้ครอบครองปรปักษ์ได้ยื่นต่อศาลจนที่ดินนั้นโอนไปเป็นของเขาแล้วไม่ใช่หรือ 
มีชัย ฤชุพันธุ์ 

10 ม.ค. 2546
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .