ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

การกู้เงินประกันสังคม
  

เรียนคุณมีชัย

         ดิฉันได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินกับทางประกันสังคม เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

และทางประกันสังคมได้ตอบกลับมาแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิกู้ มีคำถามดังนี้

                1. ได้เต็มวงเงิน และต้องพิจารณาอีกหรือไม่

                2.เงินที่กู้มาเอามาใช้หนี้เดิมได้หรือไม่( รถยนต์,บ้าน )

                3.อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

                4. ระยะการผ่อนชำระกี่ปี

                5. หักเงินกู้พร้อมกับเงินประกันสังคมหรือไม่

โดย ผู้อยากรู้     
08 เมษายน 2548    
 

คำตอบ

เรียน ผู้อยากรู้

      ตายจริง! ยื่นคำขอกู้เงินจนเขาอนุมัติให้กู้ได้แล้ว ยังไม่รู้อะไรสักอย่างเดียว แล้วไปยื่นกู้เขาได้อย่างไรกันล่ะ  คำถามทั้งหมดน่ะ ต้องรู้ก่อนที่จะไปกู้เงินใครเขา  กลับไปถามเขาเสียก่อน ก่อนที่จะลงชื่อในสัญญากู้เงินหรือรับเงินเขามา   รายละเอียดที่ถามมาน่ะ ไม่มีใครรู้หรอก นอกจากคนที่เขาจะให้กู้เงิน  

 

 

มีชัย ฤชุพันธุ์       
17 เมษายน 2548      
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .