» หน้าหลัก  »
   สมาชิก 
 


เกี่ยวกับคณะทำงาน
      ">ประวัติ
      ">ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
      รายชื่อคณะทำงานฯ
      เว็บไซต์ห้องสมุด

บริการ
      ฐานข้อมูล (DDAL)
      แบบฟอร์ม
      บริการตอบคำถามออนไลน์
      เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เอกสาร
      คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด
      ภาคผนวกคู่มือบริการ
      บรรณานุกรมผลงานวิชาการ
      บทความ

สรุปผลงาน
      รายงานการประชุม
      สรุปผลงานประจำปี

ฟรีอีเมล์
      Yahoo mail
      Hotmail
      Thaimail
      MailDozy
      Chaiyo mail
Current Awareness
",$tmp); $tmp = str_replace("\n","
",$tmp); echo $tmp; ?>


ฝากข่าว
      $r2[name]
"; } ?>
ดูข่าวทั้งหมด ...

ภาพกิจกรรม
"; if (($ti % 3) ==0) { echo ""; } } ?>

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ...